De “Wasstraat” voor het wissen van privacy gevoelige data in SharePoint

Veel bestanden en archieven bevatten bijzondere persoonsgegevens zoals foto’s waar mensen of voertuigen herkenbaar in beeld staan of kopieën van identiteitsbewijzen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation, GDPR) die sinds 2018 van kracht
is, bepaalt dat dergelijke gegevens niet verwerkt mogen worden als daarvoor geen gegronde reden is.

In samenwerking met Data-Cleaning heeft Puur ICT een module ontwikkeld, waardoor jouw data voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG / GDPR. Deze applicatie demonstreren we tijdens dit Webinar. Vindt jouw bedrijf het ook lastig om constant te voldoen aan de wettelijke eisen van de AVG/ GDPR? Dan is dit Webinar voor jullie interessant!