Processen analyseren door het Power Platform in het kwaliteitsmanagementsysteem