Voorwaardelijke opmaak in moderne SharePoint lijsten

Zoals aangekondigd heeft Microsoft (eindelijk) voorwaardelijke opmaak toegevoegd aan de moderne lijsten. Lees hier meer over andere nieuwe ontwikkelingen. Met voorwaardelijke opmaak kunnen we redelijk eenvoudig de standaard lijsten aanpassen zodat deze nét even wat gebruiksvriendelijker worden.

Om te beginnen moeten we een moderne site aanmaken en een lijst met de volgende kolommen:

 • Titel (standaard),
 • Status (Keuze of Eén regel tekst),
 • Verantwoordelijke (Persoon),
 • Doorlooptijd (Cijfer),
 • Verwachtte einddatum (Berekend).

De laatste kolom berekend een verwachtte einddatum op basis van de volgende formule: =[Gemaakt]+[Doorlooptijd]

Om te beginnen met het toepassen van opmaak kunnen we gemakkelijk JSON plakken in het daarvoor bestemde menu. Je klikt met je linkermuisknop op een kolom en kiest voor ‘kolominstellingen’ > ‘Deze kolom opmaken’.

Hier schrijf of plak je het JSON script in en klikt op de knop ‘voorbeeld’ om direct te zien wat je script doet.

Op de afbeelding hieronder is het uiteindelijke resultaat van de toegepaste voorwaardelijke opmaak te zien. Hierbij heb ik het volgende gedaan:

 • Titel: wanneer de verwachtte einddatum overschreden wordt, dan zal de tekst rood worden,
 • Status: afhankelijk van de ingevulde waarde wordt de achtergrondkleur aangepast,
 • Verantwoordelijke: wanneer op het mail icoon geklikt wordt kan een mail verstuurd worden,
 • Doorlooptijd: het veld wordt gevuld op basis van de ingevulde doorlooptijd,
 • Verwachtte einddatum: de achtergrond van dit veld wordt groen wanneer de datum nog niet verstreken is en rood als dit wel het geval. Ook wordt de tekst dan rood.
Voorwaardelijke opmaak toegepast

Dit wordt bereikt met het volgende JSON script:

{
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
   "style": {
     "color": {
       "operator": "?",
       "operands":[
         {
           "operator": "<=",
           "operands": [
             "[$Verwachtte_x0020_einddatum]",
             "@now"
           ]
         },
         "red",
         ""
       ]
     }
   } 
 }

Te zien is dat het script toegepast wordt binnen het “div” element van het huidige veld. Hier wordt een CSS class color toegepast wanneer de verwachtte einddatum lager of gelijk is aan nu.

Kolom opmaken menu