Webparts en Add-ins binnen SharePoint en Teams

Data classificatie in SharePoint

Forms en Polls binnen Microsoft Teams

Governance in SharePoint

Microsoft 365 CRM Module in Teams

Workflows in Microsoft Teams

Inrichting van een SharePoint intranet

Mogelijkheden met Microsoft Teams Viva

Automatisch uitrollen van Teams met vooraf ingestelde instellingen