Inrichting van een SharePoint intranet

Mogelijkheden met Microsoft Teams Viva

Automatisch uitrollen van Teams met vooraf ingestelde instellingen

Lijsten maken in SharePoint

Een rapportage maken met Power BI

Do’s en Dont’s voor het KMS of DMS in SharePoint

Wildgroei voorkomen binnen Microsoft 365

Windows 11 preview & SharePoint

SharePoint lijsten vs Dataverse