Teams Professor

Deze module geeft eindgebruikers de mogelijkheid om geautomatiseerd SharePoint sites uit te rollen volgens een vooraf gedefinieerde standaard (sjabloon of template)